Ứng dụng vi sinh trong trồng trọt

Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, ngày nay ngành nông nghiệp cũng đã có những thay đổi đáng kể. Nhiều máy móc tiên tiến cũng như công nghệ mới…ra đời, đã đáp ứng kịp với những nhu cầu cuộc sống ngày càng cao.

Việt Nam là nước nông nghiệp phát triển mà chủ yếu là trồng trọt nên phân bón có thể xem là yếu tố quan trọng cho năng suất và chất lượng. Tuy nhiên, việc sử dụng quá mức cần thiết các loại phân bón hóa học và thuốc trừ sâu hoá học làm cho đất canh tác bị thoái hóa, bạc màu và chai cứng. Đất là nền tảng của cây, đất chết thì cây cũng không thể sống, đó là nguyên lý cơ bản của sự sống. Hãy bảo vệ sự sống bằng Sự phục hồi trở lại của sinh học, phân bón hữu cơ vi sinh cải tạo đất, thuốc trừ sâu, trừ bệnh sinh học…. TKS