THỜI SỰ HUYỆN LĂK !!! HỘI THẢO ĐẦU BỜ “MÔ HÌNH TRỒNG LÚA SẠCH”