NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ LÀ GÌ ?

NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ LÀ GÌ ?

Share on facebook
Facebook

NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ LÀ GÌ ?

     Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống đồng bộ hướng tới thực hiện các quá trình với kết quả bảo đảm hệ sinh thái bền vững, thực phẩm an toàn, dinh dưỡng tốt, nhân đạo với động vật và công bằng xã hội, không sử dụng các hóa chất nông nghiệp tổng hợp và các chất sinh trưởng phi hữu cơ, tạo điều  kiện cho sự chuyển hóa  khép kín trong  hệ canh tác, chỉ được sử dụng các nguồn hiện có trong nông trại và các vật tư theo tiêu chuẩn của quy trình sản xuất.

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ yêu cầu không được sử dụng 5 nguồn vật liệu đầu vào cho sản xuất gồm:

– Hóa chất bảo vệ thực vật.

– Phân bón hóa học.

– Chất kích thích tăng trưởng.

– Sản phẩm đột biến gen.

– Và phân bắc.

Nguồn vật liệu đầu vào của sản xuất nông nghiệp hữu cơ chủ yếu dựa vào luân canh, sử dụng phân chuồng đã qua ủ nóng, phân xanh, phân vi sinh và áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp để canh tác.

Canh tác nông nghiệp hữu cơ sẽ mang lại những lợi ích sau:

– Duy trì và bảo toàn độ phì nhiêu của đất.

– Ít gây ô nhiễm nguồn nước (nước ngầm, sông, hồ).

– Bảo vệ đời sống hoang dã (chim chóc, ếch nhái, côn trùng v.v…).

– Đa dạng sinh học cao, nhiều cảnh đẹp khác nhau.

– Đối xử tốt hơn với động vật nuôi.

– Ít sử dụng năng lượng và đầu vào không có khả năng phục hồi từ bên ngoài.

– Ít dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm.

– Không có hoocmon và chất kháng sinh trong các sản phẩm động vật.

– Chất lượng sản phẩm tốt hơn (hương vị, đặc tính tích lũy).

Với phương thức canh tác làm việc với chu trình tự nhiên, bảo toàn và làm phong phú hệ sinh thái nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ sẽ mang lại lợi ích không chỉ đối với sức khỏe của người sản xuất và tiêu dùng mà còn góp phần cải tạo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nền nông nghiệp.

Nguồn copy.