SẢN PHẨM TKS TIÊU BIỂU – ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ.