Chủng Giống Vi Sinh Vật

TKS - M.2 - Ủ Phân

Ủ vỏ cà phê - Phân hủy rác thải - Ủ hoai phân chuồng - sản ...

Trichoderma spp

Vi nấm hỗ trợ trong nông nghiệp

Nấm Trắng - Beauveria Bassiana

Nấm Trắng - Vi nấm hỗ trợ tiêu diệt sâu, rầy

Nấm Xanh - Metarhizium anisopliae

Nấm xanh - Vi nấm hỗ trợ tiêu diệt sâu, rầy

Paecilomyces lilacinus

Vi nấm hỗ trợ trong phòng trừ sâu rầy

Bacillus Subtilis / Pumilus

Vi sinh vật hỗ trợ trong nông nghiệp

Nhà Máy Sinh Học TKS - Chi Nhánh Công ty TNHH Thủy Kim Sinh tại Đắk Lắk

Lô A08, khu công nghiệp Hòa Phú,
Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Nhà máy sản xuất chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, men vi sinh ứng dụng trong chăn nuôi và xử lý môi trường.

Go to top